ข้อมูล

การท่องเที่ยวเนปาล

ชาวต่างชาติทุกสัญชาติรวมไปถึงเด็ก จะต้องทำการขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศเนปาล โดยการสมัครวีซ่าจะต้องทำการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ online โดยการยื่นขอวีซ่าสามารถทำได้ผ่านตัวแทนของผู้ขอ ซึ่งรวมไปถึง ญาติ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน บริษัทท่องเที่ยว และอื่นๆ โดยตัวแทนสามารถยื่นและรับหนังสือเดินทางกลับแทนผู้ขอวีซ่าได้

ข้อมูลวีซ่า

บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศเนปาลต้องท าเรื่องยื่นขอวีซ่าซึ่งท่าน สามารถติดต่อขอรับ แบบฟอร์มการขอ วีซ่าได้ที่สถานทูตฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้ที่ https://th.nepalembassy.gov.np/ อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 6 เดือน นับจากวัน เดือน ปี ที่ประทับบน สติ๊กเกอร์วีซ่า ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในเนปาล หรือเข้า-ออกประเทศเนปาลได้ไม่จ ากัดครั้ง (Multiple Entry) ตามประเภทวันของวีซ่าที่ท่านยื่นเรื่องสมัคร (วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 15 วัน, 30 วัน หรือ 90 วัน) โดยนับจากวันแรกที่ท่านเข้าประเทศเนปาล

Flights & Transportation

     เที่ยวบินจากไทยไปกาฐมาณฑุ (เมืองหลวงของเนปาล) ใช้เวลาบินโดยเฉลี่ย 3 ชั่วโมง 26 นาที โดยคำนวณตามเส้นทางบินจากกรุงเทพ

    สายการบินที่ให้บริการ Nepal Airlines, ไทยสมายล์, การบินไทย มีบริการบินตรงไปเนปาล

    ช่วงการบินที่ถูกที่สุด จากการคำนวณของเรา พบว่าตอนนี้ตั๋วเครื่องบินไปเนปาลถูกที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023

การตรวจผลโควิด 19

     ตอนนี้คุณเดินทางไปเนปาลได้แล้ว และอาจจะไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางถึงทั้งขาไปและขากลับ เราพยายามหาข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดมาแจ้ง แต่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงแนะนำให้ดูแผนที่ COVID-19 แบบเรียลไทม์เพื่อเช็คมาตรการจำกัดการเดินทางของเนปาล แล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนรับข่าวอัพเดท จะได้ตามทันข้อมูลล่าสุดเสมอ

ประกันภัย

คุณสามารถเลือกซื้อประกันภัยประเทศเนปาลได้ผ่านตัวแทนต่างๆ

สภาพอากาศ

สภาพอากาศหลากหลายสภาพแล้วแต่ภูมิประเทศ

คำถามยอดฮิต

การเดินเขาหิมาลัย จะทำให้คุณค้นพบตัวเอง เนื่องจากการเดินทางใช้เวลาหลายวัน และระหว่างนั้นก็ไม่มีอะไรกวนใจคุณนอกจากจุดหมายที่จะต้องไปให้ถึงยอดเขานั่นเอง คุณจะได้พบกับธรรมชาติ และจิตใจที่อยู่ใต้ก้นบึ้งของตัวคุณ