พิชิตหิมาลัย

พบกับประสบการณ์การเดินทางที่ยอดเยี่ยมแห่งภูเขาหิมาลัย ยอดเขาเอเวอร์เรสที่สูงที่สุดในโลก

Everest Base Camp Trek

From USD 1650

Duration
9 Days
Max Altitude
5240 m
Grade
Moderate

Everest Circuit Trek

From USD 2400

Duration
12 Days
Max Altitude
5550 m
Grade
Moderate

Annapurna Trek

From USD 1134

Duration
14 Days
Max Altitude
5416 m
Grade
Difficult

Manaslu Trek

From USD 1954

Duration
12 Days
Max Altitude
5240 m
Grade
Difficult

Yala Peak Climbing

From USD 1650

Duration
12 Days
Max Altitude
5550 m
Grade
Strenuous

Mera Peak Climbing

From USD 2400

Duration
14 Days
Max Altitude
6400 m
Grade
Moderate

Lobuche Peak Climbing

From USD 1134

Duration
14 Days
Max Altitude
5100 m
Grade
Strenuous

Thorong Peak Climbing

From USD 1954

Duration
12 Days
Max Altitude
6100 m
Grade
Strenuous

รีวิวการเดินทาง

5/5
5/5
5/5